Haljastus

  • Haljasalade rajamine
  • Hekkide pügamine
  • Puude ja põõsasete istutamine

Muruplatside niitmist teostatakse korraliselt või järelvalvega.

Korraline niitmine toimub vastavalt kliendi tellimusele 1 m2 hinna alusel.

Niitmine järelvalvega toimubvastavalt lepingule, mis sätestab maksetingimused.