Plaatimistööd

  • Hüdroisolatsiooni paigaldus
  • Äravoolutrappide tihendamine
  • Seinte ja põrandate plaatimine, vuukimine